Wearables maken vroege signalering van stress mogelijk

Fontys ICT
De zorg in Nederland staat onder druk. Wachtlijsten, onderbezetting, en beperkte ruimte voor patiëntzorg zijn daarvan het resultaat. Geen wonder dat er naarstig gezocht wordt naar oplossingen, waarin technologie vaak een grote rol speelt. In het project ‘Van sensoren naar zorg: het toepassen van stressmetingen met wearables in de praktijk’ verkennen onderzoekers van Fontys ICT de mogelijkheden die smart devices bieden om preventieve zorg en tijdige signalering mogelijk te maken. Tijdens de semesteroplevering, het einde van een projectperiode in het onderwijs, werden de eerste resultaten gedeeld met de stakeholders.

Wearables 
Wearables zijn dagelijkse devices zoals onze smartphone, smartwatch en specifieke items die we op de huid dragen. Een goed voorbeeld is de Fitbit, een kleine sensor om de pols die diverse biometrische data verzamelt, welke indicatief kan zijn van je specifieke fysieke staat. Ook voor medische toepassing zijn diverse devices beschikbaar, die allemaal data verzamelen over jou als gebruiker. We spreken dus over sensoren, die op deze manier op een zo non-invasief mogelijke manier dat werk kunnen doen in tegenstelling tot oudere medische sensoren die de gebruiker/patiënt aanzienlijk konden hinderen. De huidige generatie persoonlijke devices biedt tal van mogelijkheden, binnen het project ‘Van sensoren naar zorg: het toepassen van stressmetingen met wearables in de praktijk’ worden deze verkend door een team met verschillende expertises.

Biometrische data 
Sensoren in wearables verzamelen wat we ‘biometrische data’ noemen, dat zijn dus data over ons lichaam en het functioneren daarvan. Deze data leveren heel veel inzichten op in het welzijn en de gezondheid van een persoon. We weten genoeg over onze fysieke staat om op basis van bepaalde gegevens en ontwikkelingen, een bepaalde staat te signaleren. Een voorbeeld daarvan is stress; die is goed te herkennen aan een versnelling van de hartslag, transpireren, kortademigheid, en een fysieke onrust.

Maatschappelijke relevantie 
Sensortechnologie biedt veel kansen voor de zorg en roept vragen op over de verantwoordelijkheid die komt kijken bij de inzet van technologie, maar ook ontstaan er privacy vragen. Dat maakt het project een uitgelezen kans voor een interdisciplinaire samenwerking waar zorg, technologie en juridisch samenkomen. Diverse Fontysinstituten werken daarom samen met een consortium partnerbedrijven. In de video vertellen projectleider Dr. Manon Peeters, Dr. Noortje Lavrijssen van de Juridische Hogeschool en Jan van Holten van Kinetic Analysis meer over de doelen en resultaten van het project.