Fontys ICT digital twin leermodule ‘Strawberry Fields’ krijgt internationale erkenning als best practice

Fontys ICT

Tijdens de internationale afsluiting van het EU-regio project Digital Twin Academy werd de door FICT ontwikkelde leermodule Strawberry Fields als best practice gepresenteerd. De module werd ontwikkeld in samenwerking met Fontys Engineering en Fontys Greentechlab met als doel om MBO-plussers te introduceren in de wereld van digital twinning. In de module wordt de student stap voor stap meegenomen in het digitaliseren van een aardbeienplantje m.b.v. een eenvoudige sensor en de eigen camera. Onderwerpen zoals data capturing, data cleaning, data visualisatie, VR, AR en ML komen daarbij aan bod op een laagdrempelige manier en m.b.v. slechts één scripting taal (JS). Uiteindelijk bouwt de student een dashboard dat verbonden is aan een centrale server waarmee in de toekomst een grote dataset kan worden opgebouwd voor verder onderzoek.