Fontys ICT zet NPO-middelen in voor verbetering stages

Fontys ICT
Bij Fontys ICT is, met een katalyserende rol van de toegekende NPO-gelden, een belangrijke stap gezet naar een versterking van de stages. Studenten zoeken en vinden een beter passende plek, worden beter voorbereid én beter begeleid. ‘Stage is de oefening voor het afstuderen en vooral een opstap naar een mooie carrière. Door zowel gedurende de voorbereidingen als tijdens de begeleiding van de stage verbeteringen aan te brengen, hebben we nut en effect van de stages op een duurzame manier aangepast’, vinden stagecoördinatoren Petra Heck en Constanze Thomassen.

Al langer speelde de wens om de stages bij Fontys ICT anders in te vullen. ‘Je stage is medebepalend voor je cv en voor de start van je loopbaan’, stelt Constanze. De inrichting van de twee stageperiodes werd enkele jaren geleden al aangepast toen werd gekozen voor een breed stagesemester, waarbij studenten meer keuzevrijheid kregen voor de te kiezen richting. ‘Daarnaast was er al langer de behoefte aan een betere voorbereiding en matching’, zegt Petra die ook centraal aanspreekpunt voor de overige stagecoördinatoren van Fontys ICT is. ‘De voorbereiding op de stage was geïntegreerd in het curriculum, maar we kwamen er steeds meer achter dat daar toch meer expliciete aandacht voor nodig was. De breedte en de diversiteit van het vakgebied ICT is enorm en veel van onze studenten hebben nauwelijks een idee van hoe het werkveld eruitziet en wat de mogelijkheden daarbinnen zijn.’

Betere en persoonlijke begeleiding
De extra financiële middelen werden in eerste instantie ingezet om het voorbereidingstraject beter vorm te geven. Constanze: ‘Er is een online werkomgeving ingericht onder de naam ‘Internship preparation and job orientation’. Hieronder vallen drie modules waarin de studenten geconfronteerd worden met vragen als: wie ben ik als professional, welke bedrijven zijn er, wat past bij mij en mijn interesses en hoe zorg ik ervoor dat ik ook een passende opdracht vind?’
Naast deze online tool werd ook ingezet op een betere en persoonlijkere begeleiding vanuit de opleiding. ‘De semestercoach/stagebegeleider speelt daarbij een belangrijke rol. Hij of zij begeleidt de student in zijn of haar persoonlijke en professionele ontwikkeling. In het verleden was daar minder tijd voor, maar met de NPO-gelden kwamen hier middelen voor beschikbaar. Het doel? Ga het gesprek aan met de student, stel de goede vragen, coach de student in de voorbereiding.’
Ook de begeleiding tijdens de stage werd intensiever door de NPO-gelden. Petra: ‘Studenten waren inmiddels gewend aan het voeren van gesprekken via Teams. De stagebegeleider maakt daar nu ook gebruik van door de student tijdens de stage regelmatig te spreken, zodat er een vinger aan de pols gehouden kan worden.’

Ingebed in structuur
Met de online werkomgeving en de verbeterde begeleiding zijn goede stappen gezet op weg naar kwalitatief betere stages binnen Fontys ICT. Maar … wat gebeurt er als straks de extra financiële middelen wegvallen? ‘De online werkomgeving blijft een vast onderdeel in de matching en de voorbereiding van de stage’, zeggen de twee coördinatoren. ‘Omdat we inmiddels ook hebben ervaren dat de extra begeleiding effectief is én dat die begeleiding daadwerkelijk bijdraagt aan een betere stage, wordt deze manier van begeleiden ingebed in onze structuur.’ Ook de extra uren van de stagebegeleiding blijven behouden als de NPO-gelden ophouden.’ Zowel studenten als de begeleiders zijn overtuigd van het nut van die extra begeleiding.’

De twee dames zijn blij hoe de coronagelden binnen het instituut zijn besteed. ‘Mooi dat we zo toch iets positiefs uit die voor veel studenten en docenten lastige coronaperiode hebben kunnen halen.’

Tags: Education