OMO ICT en Onderwijs

Fontys ICT

Onze medewerkers geven inspirerende workshops tijdens de 9de OMO ICT en Onderwijsdag

Op 12 november 2015 werd de 9de OMO ICT & Onderwijsdag bij 2College Cobbenhagenlyceum in Tilburg georganiseerd. Het thema van deze onderwijsdag was gepersonaliseerd onderwijs, ondersteund door ICT. Daarnaast stond het thema ICT als vak in de schijnwerpers. Medewerkers van Fontys Hogeschool ICT waren op de OMO dag goed vertegenwoordigd! Zij gaven verschillende inspirerende workshops en keynotes.

Eric Slaats: keynote over het nieuwe onderwijs

Eric Slaats gaf een keynote over de wijze waarop je het onderwijs zou kunnen inrichten om het afgestemd te houden op alle nieuwe ontwikkelingen. Door de komst van het internet is er veel informatie naar de massa gebracht. Gekoppeld aan mobiele technologie betekent dit dat iedereen altijd zijn netwerk, zijn gereedschap en de grootste bibliotheek ter wereld bij zich heeft. De rol van de docent zal steeds belangrijker worden in deze wereld, maar zal er wel totaal anders gaan uitzien.

Denk-Tank open ICT onderwijs

In de keynote van Eric Slaats werd geschetst hoe de wereld om ons heen verandert en welke impact die heeft op het ICT onderwijs. In de afgelopen jaren heeft het Fontys ICOP team (bestaande uit Eric Slaats, Michael Schifferling, Martijn Ruissen, Lennart de Graaf en Marcel Veldhuijzen) een aantal onderwijstransformaties in gang gezet binnen Fontys. Zij haden een open setting waarbij er ruimte was voor discussie over dit onderwerp en de uitdagingen die hierbij komen kijken.

Programmeren in Small Basic

Rob van Stratum en Erdinc Saçan gaven een introductie in wat wij aan beginnnende ICT'ers leren. Zij gaven een toelichting hoe ICT in ons curriculum is verankerd en gingen daarna aan de slag in een korte, maar krachtige workshop. In deze workshop werd aan de deelnemers geleerd hoe ze een Break Even Analyse kunnen laten uitvoeren door zelf een tool te programmeren in Small Basic.

De creatieve kant van ICT

Jo-An Kamp, Sebastiaan Lefèvre en Evert van Grift gaven een workshop over de creatieve kant van ICT. In deze workshop prikkelden ze de deelnemers om het huidige beeld over ICT opleidingen nog wat verder aan te scherpen. Het hoofdthema was "ICT als (creatief) vak." Daarnaast gingen ze ook in op de talentgerichte manier van onderwijs.

1 app in 1 uurtje

Björn Hamels gaf een workshop waarbij samen aan de slag werd gegaan om een kort programma te maken. De workshop richtte zich vooral op het deel "ICT als vak." Zo werd er bekeken wat een software engineer zoal in een gemiddelde week doet. Het grootste deel van de workshop werd er in tweetallen gewerkt om een Android app te maken op een telefoon.

Bestuur je eigen robot!

René Bakx gaf een workshop waarbij de deelnemers een programma voor de robot moesten schrijven zodat deze in de kortst mogelijke tijd uit een doolhof kon komen. Op die manier werd er geleerd dat programmeren niet allleen nodig is om een app te maken, een website of een programma voor op je laptop, maar dat ook allerlei andere apparaten worden bestuurd door robots.

Talentgericht onderwijs

Hoe kun je binnen een bestaand curriculum of programma ruimte creëren voor talentontwikkeling. Door de groeiende oplossingen en mogelijkheden van ICT voor en binnen het onderwijs is er steeds meer ruimte voor differentiatie van het aanbod en begeleiding van studenten. Maar hoe kun je dit inrichten? Eric Slaats, Martijn Ruissen, Lennart de Graaf, Michael Schifferling en Marcel Veldhuijzen gaven een workshop over talentgericht onderwijs. Ook hier was weer voldoende ruimte voor discussie met de deelnemers.

Kortom: vele inspirerende workshops door onze medewerkers op de 9de editie van de OMO dag!

Tags: Events